ابزار Search Console از این به بعد قادر است اطلاعات یک روز قبل وب‌سایت شما را در بخش Performance نمایش دهد.

گوگل اعلام کرده است که تغییری بزرگ در اطلاعاتی که سرچ کنسول ارائه می‌دهد ایجاد شده است.

وبمستران از این به بعد می‌تواند اطلاعات روز گذشته وب‌سایت خود را که در بخش Performance در گوگل سرچ کنسول به نمایش درمی‌آید مشاهده کنند.

بنابراین، از این به بعد وبمستران می‌توانند:

شرایط وب‌سایت خود در هفته گذشته را از صبح روز دوشنبه مشاهده کنند. (دیگر نیازی به صبر کردن تا روز چهارشنبه به دلیل تأخیر در اطلاعات وبمسترتولز نیست.)

هر روز صبح شرایط وب‌سایت خود در روز گذشته را بررسی کنند.